ലോകകപ്പ് മാച്ച് റിവ്യൂ – മാച്ച് 32 : ആസ്ട്രേലിയ vs ശ്രീലങ്ക

സിഡ്നിയിൽ അലറിക്കുതിച്ച ലങ്കൻ സിംഹങ്ങളെ കീഴടക്കി വീണ്ടും à...

ലോകകപ്പ് മാച്ച് റിവ്യൂ – മാച്ച് 29 : പാകിസ്ഥാൻ vs സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക

à´ˆ ലോകകപ്പിലെ അട്ടിമറികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു മാച്ച് കൂടà...

ലോകകപ്പ് മാച്ച് റിവ്യൂ – മാച്ച് 25 : പാകിസ്താൻ vs യു.à´Ž.à´‡

ഒടുവിൽ പാക്കുകൾ തങ്ങളുടെ താളം വീണ്ടെടുത്തു. നേപ്പിയറിലെ മക...

ലോകകപ്പ് മാച്ച് റിവ്യൂ – മാച്ച് 23 : പാകിസ്ഥാൻ vs സിംബാബ്‌വേ

രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ളാസ്സിൽ ടീച്ചർ ടെസ്റ്റ്‌ പേപ്പറിà...