ജേക്കബ്‌ തോമസിന്റെ ആത്മകഥ യില്‍ പല അണിയറ രഹസ്യങ്ങളും

ജേക്കബ്‌ തോമസിന്റെ ആത്മകഥ യില്‍ പല അണിയറ രഹസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തുറന്ന്‌ പറയുന്നു പ്യൂണ്‍ നിയമനത്തില്‍ മന്ത്രിമാരുടെ ഇടപെടല്‍  മദനിയെ ചതിയിലൂടെ അറസറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ ...

Kerala “Janamaithry” Police | കേരളത്തിലെ “ജനമൈത്രി” പോലീസ്

വായിക്കൂ…… കേരളത്തിലെ “ജനമൈത്രി” പോലീസിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനുണ്ടായ 2 അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നരമണിക്കൂര്‍ കാത്തുനിന്നിട്ടാണ് പാല...